Undervisning
For institusjoner, grupper og foreninger.

Jeg underviser gjerne i familierelaterte tema:
- Kommunikasjon i familien
- Det personlige språk
- Familien med store barn
- Familien med små barn
- Parforholdet: hvordan bli bedre til å høre hva den andre sier
- Foreldresamarbeid: i familien eller ved/etter skilsmisse eller brutt samboerskap
- Ansvar og ansvarlighet

Andre tema:
- Kommunikasjon
- Foreldresamarbeid - mellom skole og foreldre
- Tap og traumer: i teori og praksis
- Det hele mennesket: psyke/soma
- Avspenningsteknikker: i teori og praksis
- Hvordan leve med sykdom i familien?