Rådgivning/behandling (terapi):
For enkeltpersoner, par og familier.

-
Har du/dere det "vondt i familien" - eller sjelen?
-
Sliter du/dere i parforholdet eller ekteskapet?
- Sliter du/dere med seksualiteten?
- Rådgivning og veiledning i forhold til barn.
- Trenger du/dere hjelp til kommunikasjon - den gode samtalen?
- Har du hatt tap eller traumer og trenger samtale?
- Er det sykdom i familien - du selv eller andre?
- Sliter du med angst og/eller depresjon?
- Foreldresamarbeid - er det vanskelig eller ønsker du/dere det bare bedre?
- Er du usikker i barneoppdragelsen?
- Foreldresamarbeid - før eller etter skilsmisse/brutt samboerskap.
- Ønsker du/dere en anonym samtalepartner/rådgiver med taushetsplikt?
- Hjelp til personlig utvikling
- Eller trenger du/dere bare et fornuftig menneske å snakke med?


Traumebehandling:

-
TFT (Tankefeltterapi)

- EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing)
- SE (Somatic Experience)